Zeszyt 11, 2018
tid logo

Milcząca wojna na dwa głosy w wybranym dyskursie naukowym. Konceptualne i pojęciowe światy równoległe 

A silent war between two voices in the scientific discourse. Conceptual and notional paralell worlds
Autor: Ewelina Woźniak-Wrzesińska

Citation: tekst i dyskurs – text und diskurs 11, 2018 Pages 333-350
DOI: 10.7311/tid.11.2018.14

 

Abstract:

The analysis focuses on the Polish scientific discourse of the George Lako ’s and Mark Johnson‘s theory. The author wonders whether two Polish terms “cognitive metaphor” and “conceptual meta- phor” can be guided by the same principles in the examined discourse. At the outset of the text, a quantitative survey took place, followed by qualitative ones: the first aimed to identify the key words and examine in which contexts they occur, the second attempted to verify whether both described terms are similarly conceptualized or not. It appears that additional review of the methods of pro ling the analyzed terms de nitely confirms the identified correlation. Namely: the way of naming one phenomenon depends on the text and the context (Polish and original) of the discourse, which the researchers refer to.

Keywords: conceptual metaphor, discourse analysis, Polish scientific discourse

Pełny tekst - pdf

 

Literatur:

Busse, Dietrich (1987): Historische Semantik. Analyse eines Programms. Stuttgart.

Busse, Dietrich/ Teubert, Wolfgang (1994): Ist Diskurs ein sprachwissenschaftliches Objekt? Methodenfrage der historischen Semantik. W: Busse, Dietrich/ Teubert, Wolfgang (eds.): Begriffsgeschichte und Diskursgeschichte. Methodenfragen und Forschungsergebnisse der historischen Semantik. Opladen, s. 10-28.

Czachur, Waldemar (2011): Dyskursywny obraz świata. Kilka refleksji. W: tekst i dyskurs – text und diskurs 4, s. 79-99.

Czachur, Waldemar/ Miller, Dorota (2012): Niemiecka lingwistyka dyskursu. Próba bilansu i perspektywy. W: Oblicza Komunikacji 5, s. 25-43.

Czachur, Waldemar/ Kulczyńska, Agnieszka/ Kumięga, Łukasz (2016): Dyskurs w polskiej dydaktyce akademickiej. W: Czachur, Waldemar/ Kulczyńska, Agnieszka/ Kumięga, Łukasz (eds.): Jak analizować dyskurs. Perspektywy dydaktyczne. Kraków, s. 7-18.

Duszak, Anna (1998): Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa.

Felder, Ekkehard (2006): Semantische Kämpfe in Wissensdomänen. Eine Einführung in Benennungs-, Bedeutungs- und Sachverhaltsfixierungs-Konkurrenzen. W: Felder, Ekkehard (ed.): Semantische Kämpfe. Macht und Sprache in den Wissenschaften. Berlin/New York, s. 13-46.

Foucault, Michel (2006): Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. Gdańsk.

Gajda, Stanisław (1990): Wprowadzenie do teorii terminu. Opole.

Gemel, Aleksander (2016): Codzienność metafory w perspektywie kognitywistycznej. Próba krytycznej analizy. W: Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne. nr 1, s. 172-186. 

Grzmil-Tylutki, Halina (2010): Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy. Kraków.

Haser, Verena (2005): Metaphor, Metonymy, and Experientialist Philosophy. Berlin.

Johnson, Mark (1990): The body in the mind: the bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago.

Kiklewicz, Aleksander (2006): Teoria metafor pojęciowych: zagadnienia dyskusyjne. W: Język. Komunikacja. Wiedza. Mińsk, s. 217-273.

Lakoff, George/ Johnson, Mark (1980): Metaphors We Live By. Chicago.

Lakoff, George/ Johnson, Mark (1988): Metafory w naszym życiu. Tłum.: Krzeszowski, Tomasz. Warszawa.

Lakoff, George (2012): Explaining Embodied Cognition Results. W: Topics in Cognitive Science 4, s. 773–785.

Lakoff, George (2014): Mapping the brain’s metaphor circuitry: metaphorical thought in everyday reason: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4267278/ (14.11.2017).

Ligara, Bronisława (2014): Semantyka terminu w perspektywie porównawczej: koncept, pojęcie czy signifié?. W: Poradnik Językowy 2, s. 7-21.

Pawelec, Andrzej (2005): Znaczenie ucieleśnione. Propozycje kręgu Lakoffa. Kraków.

Pinker, Steven (2005): The Stuff of Thought: Language As a Window Into Human Nature. New York.

Smykała, Marta (2016): „Wir schaffen das!“ Diskursive Strategien sprachlicher Konstituierung des Beginns der Flüchtlingskrise und ihrer Hauptakteure im Pressediskurs am Beispiel der Wochenzeitung DIE ZEIT. W: tekst i dyskurs – text und diskurs 9, s. 183-202.

Spieß, Constanze (2010): Lingwistyczna analiza dyskursu jako analiza wielopoziomowa: przyczynek do problematyki wielowymiarowego opisu dyskursów z perspektywy praktyczno-naukowej. W: tekst i dyskurs – text und diskurs 3, s. 199-220.

Spitzmüller, Jürgen/ Warnke, Ingo H. (2011): Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. Berlin.

Warnke, Ingo H./ Spitzmüller, Jürgen (2009): Wielopoziomowa lingwistyczna analiza dyskursu – DIMEAN. Tłum.: Waldemar Czachur i Kinga Zielińska. W: tekst i dyskurs – text und dyskurs 2, s. 123-147.

Wojtak, Maria (2011): O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu. W: tekst i dyskurs – text und 4, s. 69-78.

Żmigrodzki, Piotr (1995): Zdania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy. Katowice.

 

Licencja tekstów

Teksty naszego czasopisma dostępne są na licencji:
CC BY-NC 4.0 PL
Creative commons

Kontakt:

Waldemar Czachur

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adres:

Uniwersytet Warszawski

Instytut Germanistyki

Waldemar Czachur

ul. Dobra 55, 00-311 Warszawa

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.